Säkerhet

Sjösäkerhet är åtgärder för att förhindra och begränsa skador för människor och miljö när fartyg befinner sig till havs. Sjöfarts- och hamnskydd är de regelverk som tillkommit för att skydda sjöfart och hamnar från terrorism.

Läs mer om de olika frågorna genom att klicka på aktuellt ämne i menyn till vänster.