Lyftforum

Lyftforum är en mötesplats för frågor kring kranar, truckar och lyftredskap i hamnar.

Idén har kommit upp vid Kiwa Inspectas årliga arrangemang "Krandagar" och tanken är att Lyftforum ska vara ett nätverk där samlad kunskap om lyftanordningar och -utrustning kan inhämtas och förmedlas.

  • erfarenhetsutbyte inom teknikområdet
  • utbildningsfrågor
  • gemensamma tekniska specifikationer
  • kontakt och utbyte med föreskrivande myndigheter


Alla är välkomna är förmedla synpunkter inom dessa områden via denna webbsida.

Ändring i föreskrifter om tillfälliga personlyft med kranar

 2014-11-12 Sv Hamnar- information med anledning av Arbetsmiljöverkets svar
Läs Sv-Hamnar information 27/2014

 2014-11-03. Arbetsmiljöverkets svar på hemställan 2014-09-19. Inget gehör på framställan, men AV anger även denna gång möjligheten att ansöka om undantag från kraven.
Läs svaret på hemställan 3

 2014-09-19. Hemställan tillsammans med Transportarbetareförbundet till Arbetsmiljöverket om att, under vissa förhållanden, arbete ska kunna utföras även utanför arbetskorgen. Det gäller i det fall som fartygets tillträdesvägar är osäkra eller att man inte kan komma ner i lastrummet på annat sätt.
Läs hemställan 3

2012-06-12. Regler som gäller för personlyft med kran. Uppdaterad 2015-02-18.
Läs om regler för personlyft med kran

2011-08-18. Arbetsmiljöverkets svar på hemställan 2011-06-28. Inget gehör på framställan, men AV anger möjligheten att ansöka om undantag från kraven.
Läs svaret på hemställan 2

2011-06-28. Ytterligare hemställan till Arbetsmiljöverket om ändring av kravet på att arbetsuppgifterna begränsas till att utföras inifrån korgen och ifrågasättande av behovet av både elektrisk frånkoppling och säkerhetskättingar( AFS 2010:3).
Läs hemställan 2

2010-04-05. Cirkulär om ändringarna i föreskriften samt förfrågan om argument för att arbete kan ske även utanför containerkorgen.
Läs Cirkulär 5/2011

2010-11-16. Beslut om AFS 2010:3 med ändringar i AFS 2006:7 om tillfälliga personlyft med kranar och truckar.
Läs Arbetsmiljöverkets skrivelse 17 mars 2011

2010-08-19. Vårt remissyttrande till förslaget ändring.
Läs vårt remissyttrande

2010-04-20. Arbetsmiljöverket lämnar förslag till ändringar i AFS (2006:7) Tillfälliga lyft med kranar och truckar på remiss. Ändringarna innehåller bestämmelser om hur "containerkorgar" ska vara konstruerade och hur de ska besiktigas tillsammans med själva kranen. 
Läs remissmissivet
Läs föreskriftsändringarna
Läs konsekvensutredningen 

2009-05-26. Möte hos Arbetsmiljöverket om ändring av AFS (2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar och truckar.
Läs minnesanteckningar

2009-04-06. Arbetsmiljöverket svarar i positiva ordalag på hemställan.
Läs svar på hemställan

2008-10-24. Hemställan till Arbetsmiljöverket om ändring i AFS (2006:7) Tillfälliga lyft med kranar och truckar.
Läs hemställan

Rapporterade olyckor och incidenter

2008-08-08. Åtgärder efter olycka med teminaltraktor vid svanhalskörning i Göteborgs hamn 17 juli 2006.
Läs sammanställning av rapporter

2007-03-17. Truck tappar container under förflyttning.
Läs Helsingborgs Hamns rapport