Konjunkturbarometer

Det bildmaterial som utgör barometern är fri att använda i samband med ex. presentationer gentemot kunder, styrelser osv.

Barometern uppdateras kontinuerligt och tillhandahållas via hemsidan, men är tillgänglig endast för medlemsföretagen till självkostnadspris. 

För att ta del av materialet tas det ut en prenumerationsavgift som baseras på antalet prenumerande företag – varje företag kan ha flera prenumeranter utan extra kostnad. 

Önskar du prenumerera på konjunkturbarometern/omvärldsanalysen? Skicka intresseanmälan.