Investeringar i Sveriges Hamnars "medlemshamnar"

Tidigare genomförde förbundet årligen en enkät i samarbete med Sjöfartsverket om vilka investeringar som görs i hamnarna. Enkätsvaren ingick i Sjöfartsverkets sektorsrapport. Numer är det Trafikverket som ansvarar för insamlingen. Hamninvesteringar kommer att ingå i en databas på EU-nivå som heter TENtec. Uppstarten av TENtec är försenad varför det inte finns några nya uppgifter om investeringarna i hamnarna.

Hämta sammanfattning av resultat 2010