Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag

Notera att statistiken för helåret 2017 som tidigare publicerats har ersatts 2018-06-07 med uppdaterat underlag.

Från och med 2017 levereras statistiken av Indikator. Q1 2016:s siffror är uppdaterade och har i vissa fall ändrats i jämförelse med vad som tidigare publicerats.

Varje kvartal sammanställs tabeller om trafiken i Sveriges Hamnar. Än så länge redovisas endast det gods i hamnföretagen som går över kaj. I själva verket har många en större godsomsättning eftersom alltmer gods går landvägen till och från hamnarna.

Medlemmar kan hämta excelfiler som går att bearbeta. Logga in på medlemssidan via länken "Logga in" i det blå fältet överst på sidan.

Välj årtal längst ner på sidan. Tabellerna visas under den streckade linjen.

För 2016 saknas statistik från Falkenberg, Helsingborg bulkhamnen, Oxelösund SSAB EMEA och Iggesund/Skärnäs terminal. Fr o m tredje kvartalet 2016 redovisas Hallandshamnar  som en enhet och inte uppdelat på Varberg och Halmstad.

Från och med första kvartalet 2015 redovisas Nynäshamn och Kapellskär tillsammans med Stockholms Hamn. För 2014 redovisas Nynäshamn tillsammans med Stockholms Hamn=Stockholm. Kapellskär redovisas separat. Hallands Hamnar särredovisar hamnarna i Varberg och Halmstad.

Förklaringar till statistiken för år 1999-2012 och länk till statistiken på engelska finns under "Relaterat". Från och med 2013 finns förklaringarna i samma fil som tabellerna.

Publiceringsmånader, se "När publiceras statistiken?".