Hamnstatistik

Sveriges Hamnars statistik, se "Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag".

Mer statistik finns hos Trafikanalys som är ansvarig myndighet för statistik inom områdena bantrafik, kollektivtrafik, kommunikationsmönster, luftfart, post, tele, sjöfart och vägtrafik. Läs mer

Östersjöstatistik finns här (eng)

Investeringar i Sveriges Hamnars medlemshamnar, se "Investeringar".

Koll på andra EU-hamnars godsutveckling

EU:s transporter i siffror – Statistisk pocketbok 2015 (pdf, eng)

ESPO (European Seaports'Organisation) har årsstatistik för europeiska hamnar.

ESPOs statistikgrupp har utvecklat RAPID EXCHANGE – ett utbyte av statistik om godset i hamnarna på kvartalsbasis. Utbytet är öppet för alla intresserade. Man lämnar uppgifter och får samma uppgifter tillbaka för alla deltagarna. Uppgifterna sammanställs av franska näringsdepartementet. Uppgifterna ska inte gå via Sveriges Hamnar utan detta är ett utbyte för intresserade hamnorganisationer. Läs mer

Eurostat har statistik och publikationer om bland annat hamnar och transportstatistik.