Europasamarbete

Sveriges Hamnar arbetar genom en europeisk hamnorganisation – ESPO – European Seaports' organisation, som organiserar Europas hamnförvaltningar.

ESPO har ett månatligt nyhetsbrev som innehåller viktiga Brysselnyheter. Nyhetsbreven finns på organisationens egen hemsida (under News), se länk till vänster.

ESPO – European Seaports' Organisation

ESPO är det europeiska hamnförbundet och representerar 98 procent av de europeiska hamnarna. Sveriges Hamnar är mycket aktiva i ESPOs arbete. Alla de svenska hamnar som är medlemmar i Sveriges Hamnar är också medlemmar i ESPO. Organisationen arbetar dels med att genom lobbyverksamhet och ett flertal arbetsgrupper försöka påverka EUs beslutsfattare att skapa en europeisk transportpolitik som främjar hamnarna och den miljö de verkar i, dels med att informera sina medlemmar om vad som händer.

Förbundets representanter i ESPO:

General Assembly
Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn AB
Lennart Pettersson, Kvarken Ports

ExCo
Christine Hanefalk, Sveriges Hamnar från nov. 2017

Intermodal and Logistics Committee
Gert Nørgaard, Copenhagen Malmö Port AB
Christine Hanefalk, Sveriges Hamnar från nov. 2017

Port Governance Committee
Lennart Pettersson, Kvarken Ports
Christine Hanefalk, Sveriges Hamnar från nov. 2017

Marine Affairs & Security Committee
Christine Hanefalk, Sveriges Hamnar från nov. 2017

Sustainable Development Committee
Edvard Molitor , Göteborgs Hamn
Gun Rudeberg, Stockholms Hamnar

Economic Analysis & Statistics Committee
Viktor Allgurén, Göteborgs Hamn AB
Martin Fredlund, Karlshamns Hamn AB 

Ferry and Cruice Port Policy Network
Henrik Ahlqvist, Copenhagen Malmö Port AB
Christine Hanefalk, Sveriges Hamnar från nov. 2017