Branschfrågorna – ett arbete på lång sikt

Förbundets arbete med branschens intressefrågor sträcker sig ofta över flera år. Frågorna kan indelas i två huvudgrupper: Transportpolitik/Infrastruktur och Miljö, arbetsmiljö/säkerhet/skydd.

Styrelsen har för att hantera branschfrågorna skapat två arbetsutskott: branschutskottet och miljökommittén. Mer information om vilka frågor vi arbetar med inom de olika områdena finner du under respektive meny.

Förbundets branschverksamhet utvecklades under 90-talet till att omfatta ett allt bredare område. Vi har stora kontaktytor till ett stort antal organisationer och branschförbund i Sverige, till riksdagsledamöter och beslutsfattare inom departement, verk och myndigheter samt arbetar pådrivande i EU genom de positioner vi håller i våra EU-baserade organisationer ESPO och FEPORT. Läs mer om det genom att klicka på fliken "Europasamarbete".

Målet för arbete med förbundets branschfrågor är att medlemsföretagen skall:

  • anse att vi driver branschens väsentliga frågor och påverkar utvecklingen
  • anse att vi har ett gott anseende hos myndigheter och organisationer
  • känna sig informerade och involverade.

 Det publiceras en hel del rapporter om hamnar och transporter. Ett urval av dessa finner du under rubriken "Rapporter".

I vissa fall finns mer informationen på vår medlemssida, som endast är öppen för Sveriges Hamnars medlemmar. Exempelvis information om pågående arbeten och protokoll från arbetsutskottens möten.