Inhyrd personal

Det är idag vanligt att ha inhyrda från bemanningsföretag. Det kan gälla att kapa produktionstoppar eller att man behöver speciell kompetens. Inhyrd personal är i arbetsmiljölagens mening jämställda med övriga anställda.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.