Glöm inte söka stöd för rehabilitering

Du vet väl att du som arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering? Det är du som arbetsgivare som ansöker om stödet.

AFA Försäkring bedömer möjligheter till ersättning utifrån varje enskild ansökan. Några förutsättningar för att du ska få ersättning:

  • Personen som rehabiliteringen gäller måste omfattas av AGS (privat sektor) eller AGS-KL (kommunal- och landstingssektor) genom anställning eller efterskydd efter en tidigare anställning.

  • En rimlighet att personen har möjligheter att återfå eller behålla en arbetsförmåga.

  • Ett styrkt rehabiliteringsbehov.

  • En plan för återgång i arbete.

Läs mer om rehabiliteringsstöd