När får man vara ledig och hur länge?

Varje arbetstagare har enligt huvudregeln rätt till 25 semesterdagar. Detta ger arbetstagaren möjlighet till en sammanhängande ledighet om 37 kalenderdagar om man räknar med veckosluten.

För tjänstemän gäller dessutom att överenskommelse under vissa förutsättningar kan göras om att tjänstemannen ska ha rätt till längre semester mot att han inte ska ha rätt till särskild övertidskompensation eller som ersättning för förberedelse- och avslutningsarbete.

Rätten till ledighet behöver inte tjänas in utan är fastställd i lagen.

Undantag från rätten till 25 dagars semester:

  • arbetstagare som påbörjar ny anställning efter den 31 augusti under semesteråret har endast rätt till fem semesterdagar i den nya anställningen.

  • i de fall en arbetstagare anställs för en period som avses pågå högst tre månader och anställningen inte varar längre tid. Arbetstagare har i detta fall rätt till semester, men arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att semesterledighet inte skall läggas ut. Enligt vissa kollektivavtal har arbetstagare som visstidsanställts för högst tre månader inte rätt till semesterledighet utlagd om det inte klart har avtalats. Hör efter med ditt arbetsgivareförbund för säkerhets skull.

Arbetstagare som undantagits enligt ovan har dock rätt till semesterersättning.

Huvudregeln är att varje anställd har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet någon gång under juni-augusti. I kollektivavtal kan finnas undantag.