Policies

Det är vanligt att företag antar policies i olika arbetsgivarfrågor. En policy är en avsiktsförklaring och innehåller riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. I det här avsnittet hittar du exempel på olika policies. Tänk på att det finns vissa saker du inte får glömma och att våra exempel kan behöva anpassas till just era behov och förutsättningar.

Facket hävdar ibland att det krävs en överenskommelse mellan arbetsgivaren och facket för att en policy ska kunna införas. Det är fel. Arbetsgivaren beslutar ensidigt om införandet av en policy. Det är däremot lämpligt att informera facket och i vissa fall måste ni även förhandla.

Observera att om ni vill införa någon form av övervaknings- eller kontrollåtgärd genom policyn kan det bli aktuellt med förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen, MBL. Det är då inte policyn i sig som föranleder förhandlingsskyldigheten utan beslutet om att införa en ingripande åtgärd.

Det är arbetsgivaren som på eget initiativ ska kalla till en MBL-förhandling. Förhandlingen innebär däremot inte något krav på att komma överens med facket. Efter avslutad förhandling fattar arbetsgivaren det slutliga beslutet.