Allmänt om diskriminering

Skydd mot diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet. Frågan är central i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948.

​I svensk rätt regleras frågan i bland annat regeringsformen, diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen och lagen om deltidsanställda.