Info om varsel

Lista på de senaste varslen. Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 mot företaget APM Terminals.

APM Terminals Gothenburg har varslat om spegel- och konsekvenslockout.
Spegel- och konsekvenslockout mellan den 19 maj 2017 och den 30 juni 2017 och gäller helgfria dagar måndag – fredag mellan kl. 16.00 – 07.00.

Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 har varslat om stridsåtgärder mot företaget APM Terminals

2017

 • Varsel 15 - till APMT om blockad mot inhyrnings-, övertids- och nyanställning och kommer träda i kraft 15 maj kl. 16.00 och pågå till 30 juni kl. 24.00.
 • Varsel 14 - till APMT om blockad mot timanställda att framföra grensletruckar utan instruktörs överseende och kommer träda i kraft 1 juni kl. 00.00 och pågå till 30 juni kl. 24.00.
 • Varsel 13 - till APMT om blockad mot timanställda att framföra grensletruckar utan instruktörs överseende mellan den 27 april och den 31 maj.
 • Varsel 12 - till APMT om nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad (blockaden omfattar inte registrerade blixt helgfria vardagar mellan kl. 07.00-16.00) mellan den 13 mars 2017 kl. 16.00 och den 30 april  kl. 24.00.

Tidigare varsel återkallade - 17 februari meddelade Hamn4an att de stridsåtgärder som tidigare varslats mot bolaget återkallas samt att detta också innebär att sympatiåtgärder inte kommer verkställas. Återtagandet gäller varsel 8, 10 och 11.

 • Sympativarsel 11 - Sympativarsel har utfärdats mot Karlshamns Hamn, Copenhagen Malmo Port, Norra Hamnen AB, SCA logistics AB, Gothenburg Roro Terminal, Hallands Hamnar AB, Söderhamns stuveri och hamn AB, Shorelink AB, Helsingborgshamn AB, Kvarken Ports, Logent Ports &Terminals, SCA Logistics Umeå och Stockholms hamn AB. Varslet innebär total arbetsnedläggelse under en timme för Hamnarbetarförbundets medlemmar på dessa hamnar 23 februari mellan kl. 12.00-13.00. Sympativarsel har också utfärdats mot Yilport i Gävle och innebär total arbetsnedläggelse under en timme för Hamnarbetarförbundets medlemmar 23 februari mellan kl. 15.00-16.00.
 • Varsel 10 - till APMT om total arbetsnedläggelse: tisdagen 21 februari, kl. 13.00 - 17:00, tisdagen 21 februari kl. 22.00 till onsdagen 22 februari kl. 02.00, torsdagen 23 februari kl. 12.00 - 20.00.
 • Varsel 9 – till APMT. Strejken kommer att pågå 24 januari mellan kl. 12.00 - 20.00.
 • Varsel 8 – till APMT om nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad mellan den 6 januari kl. 16.00 och den 28 februari kl. 24.00.

2016

 • Varsel 7 – till Sveriges Hamnar om blockad mot all hantering av gods som omdirigeras på grund av de rådande konflikterna på APMT i Göteborg mellan 15 november klockan 23.00 till och med 31 december.
 • Varsel 6 – till tre andra bolag om blockad mot all hantering av Maersk Groups och dess dotterbolags lastbärare och gods inom GRT, Logent Ports & Terminals samt MIMAB i Göteborgs Hamn mellan 15 november kl. 14.00 till 18 november 2016 kl. 11:00.
 • Varsel 5 – till APMT om punktstrejker mellan 15 – 18 november.
 • Varsel 4 – till APMT om övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad (blockaden omfattar inte registrerade blixt helgfria vardagar mellan 07.00 – 16.00) mellan 8 november och 31 december.
 • Varsel 3 - sympativarsel har utfärdats mot två andra bolag. Varslet innebär blockad av all fartygshantering på alla Seagolines (Maers/APM) fartyg som anlöper mellan den 25 maj kl. 17.00 och den 25 maj kl. 24.00.
 • Varsel 2 - till APMT för att få till stånd kollektivavtal för att reglera förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare som ej är reglerade i Transports avtal, eller annan nöjbar lösning. Strejkvarsel den 17 maj kl. 16.00 till den 18 maj kl. 16.00 och den 24 maj kl. 16.00 till den 25 maj kl. 16.00 samt övertidsblockad 8 timmar innan och 8 timmar efter i anslutning till varje konflikttillfälle.
 • Varsel 1 - till APMT för att få till stånd kollektivavtal eller annan nöjbar lösning. Strejkvarsel den 26 april kl. 07.00 till den 27 april kl. 07.00 och den 28 april kl. 07.00 till den 29 april kl. 07.00