Om APMT-konflikten

Konflikten på APM Terminals i Göteborgs Hamn handlar om att Hamnarbetarförbundet kräver ett eget kollektivavtal. På arbetsplatsen finns redan branschens kollektivavtal som har tecknats mellan Sveriges Hamnar och svenska Transportarbetareförbundet och gäller för samtliga hamnar i Sverige.

Det är inte möjligt att teckna ytterligare kollektivavtal för APMT när det redan finns ett. Det blev tydligt nyligen när AD i en dom meddelade att ett hamnföretag, som hade tvingats teckna ett lokalt avtal med Hamnarbetarförbundet, fann att avtalet stred mot branschens kollektivavtal och arbetsgivaren blev skadeståndsskyldig till betydande belopp.

"En lösning på problemet är att
Hamn4an tecknar ett så kallat hängavtal"

Ett hängavtal är en kopia på det kollektivavtal som Transportarbetareförbundet har med Sveriges Hamnar. Det skulle innebära att Hamn4an blir ett kollektivavtalsbärande fackförbund och därigenom bland annat ha rätt till deltagande i medbestämmandeförhandlingar och möjlighet till betald ledighet för fackliga företrädare i vissa sammanhang. Hamn4an har blivit erbjuden denna lösning vid flera tillfällen, men Hamn4an har valt att tacka nej till detta.

Att Hamn4an inte har ett kollektivavtal innebär att det i dagsläget är tillåtet för fackföreningen att använda stridsåtgärder. APM Terminals tackade ja till medlarnas bud.

Läs mer under nyheter och pressmeddelanden.