Nyckeltal

måndag 13 februari

APM Terminals i siffror

90 % av svensk import och export går via Sveriges hamnar
50 % av all containertrafik går genom hamnen i Göteborg
I genomsnitt passerar cirka 10 000 containrar genom hamnen varje vecka
APM Terminals containerhamn är den största i Skandinavien
Normalt anlöper 2-4 fartyg varje dygn och upp till 4 fartyg hanteras samtidigt
Antal anställda: 460 varav 100 tjänstemän, 360 hamnarbetare
Fördelning män/kvinnor: 87,7 % respektive 12,3 %
Snittålder: 43 år
Grundlön/månad: 28 927 kr
Snittlön inkl. fasta + rörliga tillägg och övertid/månad: 49 527 kr
Arbetstid/vecka: 36.5 timmar (merpart av medarbetare placerade på tvåskift á 38,75)
Genomsnittlig faktisk arbetstid, utan spel: 22 timmar av 36,5 timmar/vecka (60 %)
Genomsnittlig övertidstimmar/månad: 16,5 timmar

Källa: APM Terminals AB

Hamn4ans konflikthistoria

1972 Hamnarbetarförbundet bildas när en grupp utesluts ur Transport och LO
1980 Hamnarbetarförbundet genomför en längre strejk – 6 veckor
1988 Hamnarbetarförbundet genomför dygnslånga punktstrejker
1996 Hamnarbetarförbundet genomför blockader mot fartyg från ACL
2006 Hamnarbetarförbundet genomför övertidsblockad
2009 Hamnarbetarförbundet punktstrejkar efter varsel om uppsägningar
2012 Hamnen privatiseras – APM Terminals tar över
2016 Flertalet strejker och blockader under våren och hösten.
2017 -

  • Januari
    - Nyanställnings-, övertids och inhyrningsblockader från början av januari till sista februari.
    - Medlingsinstitutet kommer under januari med förslag på kollektivavtal, Hamnarbetarförbundet tackar nej. Ny strejk utlyses under åtta timmar.

  • Februari
    - Fortsatta nyanställnings-, övertids och inhyrningsblockader till sista februari.
    - Strejkvarsel om tre punktstrejker som sträcker sig över tre dagar.