Vi på Transportföretagen

Transportföretagen har 80 medarbetare på huvudkontoret i Stockholm och 16 medarbetare på nio regionkontor från Umeå i norr till Malmö i söder.

Mattias Dahl, vd
Annika Nordin, Chef Arbetsgivarservice, Förhandlingschef Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Sveriges Bussföretag
Ulf Perbo, Chef Närings- och branschpolitik
Ulrika Egervall, Förhandlingschef Säkerhetsföretagen, Chef regionverksamheten
Anna Grönlund, Branschchef Sveriges Bussföretag
Joakim Ärlund, Förhandlingschef  Sveriges Hamnar, Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund
Maria Löfvendahl, Ekonomichef
Åsa Wahlgren, HR-chef
Mychèle Östman, Kommunikationschef

Organisationsschema