Vårt arbete

Svenska Flygbranschen är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv.

Svenska Flygbranschen tecknar kollektivavtal med fackliga motparter men bistår också våra medlemmar genom bland annat:

  • Rådgivning i arbetsgivarfrågor

  • Stöd i förhandlingar med facket

  • Hjälp med avtalstolkning

  • Processhjälp i tingsrätt och arbetsdomstol i arbetsrättsliga ärenden

  • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor

  • Arrangerar kurser och seminarier i aktuella ämnen

  • Påverkar beslutsfattare och opinionsbildar i branschens frågor

  • Bevakar nationell och internationell lagstiftning och regelutveckling

  • Deltar i samråd och konsultationer om luftfartsavgifter

  • Är remissorgan i branschfrågor.