”Våra medlemsföretag arbetar ambitiöst för ett hållbarare flyg”

tisdag 5 mars

Den 4 mars överlämnades rapporten ”Biojet för flyget” till regeringen. Syftet har varit att undersöka hur biodrivmedel kan stödja flygets omställning mot ett hållbart resande. Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg, välkomnar initiativet men menar att ett helhetsgrepp om flygets konkurrenskraft är nödvändigt.

Flyget befinner sig i en period av intensiv teknikutveckling. Bränsleförbrukningen har sedan 70-talet minskat med cirka 80 procent. 

– Våra medlemsföretag i Svenska Flygbranschen arbetar redan hårt med att minska sina utsläpp men kan inte genomföra den nödvändiga omställningen helt på egen hand. Därför välkomnar vi att regeringen prioriterat att utreda frågan om framtida styrmedel, kommenterar Fredrik Kämpfe den rapport som nu överlämnats.

Han menar att det behövs fler konstruktiva förslag som syftar till att minska utsläppen och inte resandet. För att fortsätta att minska miljöpåverkan krävs nya vägar och här är biodrivmedel en viktig pelare, tillsammans med ökad elektrifiering. Sverige är redan världsledande när det gäller biodrivmedel för vägtransporter och vi har goda möjligheter att vara ett föregångsland även i luften, menar Fredrik Kämpfe:

– Det är mycket positivt att regeringen delar vår vision om att vi ska flyga med hållbart biobränsle. Politiken måste nu göra sin del för att vi även fortsättningsvis ska ha en hållbar och konkurrenskraftig svensk flygindustri. Det finns frågetecken vad regeringen verkligen vill. Flera utredningar om biobränsle, luftrummet och Arlandas framtid landar på deras bord nu i vår och risken är att de olika initiativen inte kommunicerar med varandra utan levererar förslag med skygglappar. I den situationen är regeringens roll att ta ett helhetsansvar för flygnäringen i Sverige, vilket bland annat innebär att man måste ta hänsyn till den totala avgifts- och kostnadsökning som flyget möter från både nationella och internationella krav.

Ett sådant exempel är flygskatten, som beskattar resandet snarare än utsläppen och som redan har inneburit att flygbolag tvingats senarelägga investeringar som syftat till att uppgradera befintliga flottor. Flygets förmåga att innovera och investera i ny teknik har hittills varit den enskilt största anledningen till flygets effektivisering. Den processen måste hela tiden vara i förgrunden för omställningsarbetet, menar Fredrik Kämpfe. En reduktionsplikt som gradvis fördyrar bränslet i kombination med en flygskatt som inte bryr sig om själva omställningen riskerar därför att bli kontraproduktiv, till och med skadlig:

– Det är viktigt att alla framtida initiativ från regeringen stödjer flygets gröna omställning. Symbolpolitik har inte längre någon plats. En väl avvägd reduktionsplikt går åt rätt håll, men utan ett samlat grepp kan utvecklingen lätt istället gå åt fel håll med alltför höga kostnader för branschen som följd. Det kommer att drabba inrikesflyget oproportionerligt hårt. I längden kan det slå hårt mot tillgänglighet och näringsliv i hela landet, avslutar Fredrik Kämpfe.

Här återfinns rapporten i sin helhet.

Här återfinns Transportföretagens samlade kommentar om rapporten.