Transportföretagens medlemmar vinner MSB:s upphandling och skapar Sveriges flygande brandkår!

fredag 15 mars

MSB meddelade idag att HeliAir Sweden har vunnit den upphandling av helikoptrar för brandbekämpning som MSB gick ut med i januari. Det innebär att Sverige nu får en flygande resurs för bekämpning av skogsbränder.

Förra sommaren när det brann som värst stod många av Transportföretagens helikoptrar på marken trots att de var omedelbart tillgängliga för brandbekämpning från luften. Efter bränderna fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag av regeringen att stärka skogsbrandsberedskapen till sommaren 2019. En del var att öka förmågan att bekämpa bränder från luften, i ett första steg med helikoptrar.

 Nu har alltså upphandlingen gett resultat trots den mycket korta anbudstiden. Det var HeliAir Sweden som tillsammans med andra medlemsföretag vann upphandlingen. Företagen var tvungna att gå samman i anbudsförfarandet då MSB satt ribban för högt för att ett enskilt bolag skulle kunna uppfylla volymkravet på 10 helikoptrar plus en spaningshelikopter.

 – Det här gör att får vi en avsevärt mycket bättre beredskap och helt nya möjligheter att bekämpa skogsbränder redan till sommaren, säger Björn Johansson, ansvarig för upphandlingen på MSB.

Han hoppas att myndigheten kan teckna avtal så snart den så kallade överprövningstiden löper ut, om tio dagar. Helikoptrarna blir en av de förstärkningsresurser som MSB kan erbjuda till exempelvis regioner och kommunal räddningstjänst, när lokala resurser inte räcker till eller är uttömda.

Fredrik Kämpfe, Transportföretagen, branschchef flyg, kommenterar:

– Det är mycket glädjande att MSB slutfört upphandlingen med detta fina resultat. Vi har länge påpekat att våra helikopterföretag har allt som behövs för att vara ”Sveriges brandflyg” och nu är det även officiellt bekräftat. Det vilar självklart ett stort ansvar på helikopterföretagen att nu leverera men mot bakgrund av det fantastiska brandbekämpningsarbete som våra medlemsföretag utförde förra året när de väl kallades upp över skogsbränderna är jag säker på att de kommer att klara av uppgiften på ett mycket bra sätt.

Men Fredrik Kämpfe säger också att det kvarstår arbete för att förbättra situationen ytterligare.

– Den kommunala självrisken för skogsbränder måste lyftas bort när torkan infinner sig nästa gång. Annars riskerar vi att återigen hamna i en situation där kommunala räddningstjänster tvekar att kalla ut andra lokala helikoptrar då de riskerar att få bära hela kostnaden själva. Om vi inte kan bekämpa bränderna när de är små riskerar vi se stora bränder igen. Men med tanke på de stora skogsvärden som står på spel borde det inte vara ett problem för staten att lyfta självrisken och gå in som ekonomisk garant för kommunerna.