Transportföretagen välkomnar utredningen om biobränsle för flyget – men staten måste även ta ett samlat ansvar för svensk flygnäring

måndag 4 mars

Idag överlämnades redovisningen av regeringens utredning ”Biojet för flyget”, om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget, till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Transportföretagen välkomnar satsningen men regeringen måste samtidigt ta ett samlat ansvar för svensk flygnäring.

Transportföretagen välkomnar att regeringen vill snabba på utvecklingen mot mer biobränsle men ser samtidigt en risk i att en alltför stor del av ansvaret läggs på flygbolagen. Det svenska flyget har mycket höga miljö- och klimatambitioner och verkar redan i dag för ökad användning och tillverkning av hållbart biobränsle i Sverige. Det är därför möjligt att betala för att flyga med 100 procent biobränsle i Sverige. Utvecklingen är positiv och staten måste nu leverera konkreta förslag som säkrar både ett hållbart resande och stärker svensk flygnäring.

Sverige har goda möjligheter att bli självförsörjande på hållbart biobränsle och för att nå dit det krävs omfattande offentlig-privat samverkan mot ett gemensamt mål samt styrmedel för produktion av hållbart biobränsle i Sverige. Dessutom lägger förslaget grunden för ett avskaffande av flygskatten.

–  Det är viktigt att alla framtida initiativ från regeringen stödjer flygets gröna omställning. En väl avvägd reduktionsplikt går åt rätt håll. Däremot är kombinationen av en reduktionsplikt och en bibehållen flygskatt direkt skadlig då det kan medföra alltför höga kostnader för branschen som särskilt kommer att drabba inrikesflyget oproportionerligt hårt. I längden kan det slå hårt mot tillgänglighet och näringsliv i hela landet. Vi anser därför att flygskatten måste avskaffas, säger Fredrik Kämpfe, branschchef flyg, Transportföretagen.

–  Det är mycket positivt att regeringen delar vår vision om att vi ska flyga med hållbart biobränsle. Men politiken måste nu göra sin del för att vi ska få ett hållbart och konkurrenskraftigt svenskt flyg. Flera utredningar om biobränsle, luftrummet och Arlandas framtid landar på regeringens bord nu i vår. Regeringen måste även ta hänsyn till den totala avgifts- och kostnadsökning som flyget möter både från nationella och internationella krav. I ett läge där branschen jobbar hårt med hållbarhet har vi svårt att tyda hur regeringen ser på framtiden för vår svenska flygnäring som helhet, säger Fredrik Kämpfe.

Transportföretagen noterar även att flera av utredningens förslag är föremål för ytterligare utredning. Särskilt positivt är det att utredningen, liksom Transportföretagen tidigare, uppmärksammat att offentlig sektor bör gå före och flyga med biobränsle.

–  Det behövs fler konstruktiva förslag som syftar till att minska utsläppen och inte resandet. Avseende den klimatdeklaration för långväga resor som Konsumentverket föreslås utreda anser vi att en sådan information självklart även bör gälla andra trafikslag och måste baseras på internationellt erkända metoder. Endast då kan en klimatdeklaration bidra till en transparent jämförelse mellan olika trafikslag som kan ligga till grund för väl genomtänkta resval, fortsätter Fredrik Kämpfe.

En hållbar omställning kräver konkurrenskraft och investeringar i ny teknik. Det framgår av januariavtalet att en hög inblandning av hållbart förnybart bränsle ska ges ekonomiska incitament och Transportföretagen uppmanar regeringen att lämna besked om hur det ska förverkligas.

–  Transportföretagen kommer som nästa steg att ta del av hela utredningen och återkomma med ett remissvar till regeringen, avslutar Fredrik Kämpfe.

Fakta:

  • Den 4 mars överlämnades utredningen ”Biojet för flyget” till miljö- och klimatminister Isabella Lövin.
  • Transportföretagen välkomnar att regeringen vill snabba på utvecklingen mot mer biobränsle men ser samtidigt en risk i att en alltför stor del av ansvaret läggs på flygbolagen.
  • Våren 2018 överlämnade Svenskt Flyg en färdplan för fossilfrihet till regeringen som visar hur inrikesflyget kan vara fossilfritt 2030 och hur allt flyg som startar vid svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045.
  • Transportföretagens medlemmar deltar i forskning och utveckling av biobränsle, erbjuder resenärer och företag att mot ett tillägg betala extra för biobränsle och klimatkompenserar automatiskt flygresan för stora grupper av passagerare.

 

För mer information, kontakta:

Shashika Sellgren, kommunikatör Transportföretagen, på shashika.sellgren@transportforetagen.se eller 072-214 82 89.