Nytt kollektivavtal tecknat för piloter anställda av Global Company Employer (GEC)

måndag 28 januari

Svenska Flygbranschen (SFB) har ingått ett 36-månadersavtal med Svensk Pilotförening (SPF) avseende piloter anställda av Global Company Employer (GEC) och flyger åt Flybe i Sverige, för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020.

Avtalet kan inte sägas upp i förtid och avtalsvärdet landade på märket. Det har varit en konstruktiv förhandlingsprocess med god dialog mellan parterna.

”Mot bakgrund av att parterna velat göra så omfattande förändringar i avtalets regleringar är det glädjande att vi nu lyckats nå enighet” säger Torbjörn Granevärn, förhandlingschef och vice VD på Svenska Flygbranschen.