Nytt kollektivavtal tecknat för piloter anställda av Babcock Scandinavian Air Ambulance AB

måndag 4 februari

Svenska Flygbranschen (SFB) har ingått ett 36-månadersavtal med Svensk Pilotförening (SPF) avseende piloter anställda av Babcock Scandinavian Air Ambulance AB, för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020. Avtalet avser piloter som flyger flygplan – även kallat ”fixed wing”. Bolaget har ett separat kollektivavtal för piloter som flyger helikopter (s.k. rotor wing).

Avtalet kan inte sägas upp i förtid och avtalsvärdet landade på märket.