Nytt kollektivavtal tecknat för helikopterpiloter

måndag 3 juni

Svenska Flygbranschen (SFB) har ingått ett 36-månadersavtal med Svensk Pilotförening (SPF) avseende helikopterpiloter, för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020

Parterna har arbetat intensivt under en lång period för att uppdatera, förtydliga och skapa rättviseeffekter för hela pilotkollektivet. Avtalsvärdet landade på märket.