Ny lagstiftning inom säkerhetsskydd

måndag 24 juni

Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) gäller från den 1 april 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Den omfattar fler verksamheter än tidigare, och i lagstiftningen förtydligas att den gäller både offentliga och privatägda verksamheter. Eftersom flygverksamhet kan omfattas vill Svenska Flygbranschen informera sina medlemmar att Säkerhetspolisen nu har publicerat flera vägledningar som kan fungera som ett stöd för verksamhetsutövare i tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket, se https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd.html