Nu lyfter CORSIA

måndag 7 januari

Transportföretagen och Svenska Flygbranschen vill uppmärksamma att från och med 1 januari 2019 börjar genomförandet av CORSIA.

Flygbolag i EU måste nu att rapportera sina koldioxidutsläpp i enlighet med kraven i CORSIA och genomförande EU-rätt. Det innebär att flygbolag i EU samt i ytterligare 48 länder, som tillsammans står för över 70 procent av världens flygtrafik, börjar övervaka, rapportera och verifiera sina utsläpp på ett enhetligt sätt.
Detta är en förutsättning för att 2021 påbörja den operativa delen av CORSIA. Enligt ICAO:s beslut ska CORSIA åstadkomma en koldioxidneutral tillväxt för flyget från 2020.

Basnivån från vilken systemet utgår ifrån utgörs av ett genomsnitt av utsläpp från åren 2019-2020. Flyget kommer därefter att behöva kompensera för utsläpp som överstiger 2020 års nivå. Samtidigt har flygindustrin satt ett eget mycket ambitiöst klimatmål: 2008 enades flyget om att halvera utsläppen 2050 jämfört med 2005 års nivå.
 
CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) är den globala överenskommelsen för att hantera flygets koldioxidutsläpp som har överenskommits av staterna i FN:s luftfartsorgan ICAO. CORSIA är den första globala överenskommelsen om koldioxidutsläpp för något trafikslag vilket gör ICAO:s beslut alldeles unikt.