Flygbranschen avgörande för Sveriges ekonomi

fredag 10 maj

Att den svenska flygbranschen står för ett stort bidrag till svensk ekonomi, det var ett av de teman som presenterades under gårdagen när Copenhagen Economics släppte sin rapport om SAS bidrag till svensk ekonomi.

I den nysläppta rapporten har Copenhagen Economics undersökt hur stort SAS bidrag är till den svenska ekonomin. SAS skapar 20 000 jobb i Skandinavien och verksamheten i Skandinavien genererar årligen ett värde på över 34 miljarder kronor, enligt rapporten. En studie från Oxford Economics från 2011 fastslår att flygbranschen som helhet vid tillfället bidrog med 120 miljarder kronor eller cirka 3 procent av Sveriges BNP.

”Flygbranschen kan genom att binda landet samman och minska på avstånden inom landet säkra möjligheter till ekonomisk aktivitet i hela landet. Ökad tillgänglighet leder i sig till högre ekonomisk tillväxt, men är även av speciell vikt i ett stort land med utspridd befolkning”, står det bland annat att läsa i rapporten.

 För att vi ska kunna säkra att Sverige fortsatt är del av den internationella arenan krävs det satsningar på flygförbindelserna mellan Stockholm och resten av landet, menar Rickard Gustafson, vd SAS:

 –  Sverige behöver satsa på sina feeder-nätverk, för att möjliggöra att Stockholm som flyghubb fortsätter att växa och att Sveriges internationella roll kan växa.

Anders Åkesson, vice ordförande riksdagens trafikutskott (C), menade att flyget är en förutsättning för att kunna leva, bo och utföra ett arbete i stora delar av landet:

–  Flyget tillsammans med andra transportslag, du har de fyra traditionella och IT som är smörjsystemet, det är när de fem arbetar tillsammans som livet fungerar.

Flyget sätter Sverige på kartan

Flygbranschen, fastslår rapporten, är nödvändig för att det svenska välståndet ska kunna bibehållas. Detta genom den tillgänglighet som gör att resenärer kan ta sig både in och ut ur landet, men också eftersom en god tillgänglighet är nödvändig för Sveriges förmåga att attrahera investeringar till Sverige. Rapporten fastslår exempelvis att varje ny interkontinental SAS-rutt innebär cirka 630 miljoner kronor i utländska direktinvesteringar i Sverige per år:

– Stockholm är helt beroende av interkontinentala flygförbindelser. Den globala konkurrensen är stenhård, då behöver talangerna och investerarna kunna hitta hit, sade Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad (M).

Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg kommentarer:

– Vi välkomnar rapporten från Copenhagen Economics som slår fast att stora delar av den svenska ekonomin står och faller med goda flygförbindelser. Ett Sverige inom räckhåll är ett måste för framtida tillväxt och välstånd och det finns en central koppling mellan ett lands tillgänglighet och dess tillväxt.

Han fortsätter:

–  Den stora efterfrågan på flyg världen över utgör självklart en miljöutmaning och för att lösa den måste vi satsa på forskning och innovation där nya tekniska lösningar förbättrar och effektiviserar flygandet. För att göra dessa satsningarna måste flyget vara lönsamt, innovation kostar pengar och därför måste flygnäringen och politiken samarbeta inom en rad olika frågor för att stärka svenska flygets konkurrenskraft. Eftersom den väntade trafikökningen till största delen kommer att ske utanför Europa måste vi dessutom satsa på internationellt samarbete inom ICAO för att hantera globala flygets klimatutmaning.

Rapporten hittar du här: https://www.sasgroup.net/en/sas-bidrar-till-okat-valstand-i-sverige-och-skandinavien/