”Det blir allt lättare att flyga klimatvänligt”

torsdag 16 maj

Det går att flyga klimatvänligt. Resenärer kan minska utsläppen genom att välja flygbolag med nyare plan och direktförbindelser. Dessutom blir det allt lättare att klimatkompensera.

Flyget gör det möjligt att leva och driva företag i hela landet. För många människor som har behov av att resa är det just flyget som får livspusslet att fungera.
Samtidigt är det ingen nyhet varken för oss eller för allmänheten att flyget, precis som andra industrier, släpper ut koldioxid. Flyget tar därför sitt ansvar och ställer om.
Under 40 år har flyget blivit 70 procent mer bränsleeffektivt och står i dag för bara cirka två procent av världens koldioxidutsläpp. Inrikesflyget står för knappt en procent av Sveriges totala utsläpp.

Samtidigt ingår flyget som enda trafikslag i EU:s handel med utsläppsrätter. Enligt FN:s luftfartsorganisation ICAO ska flygets globala tillväxt vara klimatneutral från 2020.
I Sverige går vi före. Branschen har tagit fram en färdplan inom regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige” med målsättningen om ett fossilfritt inrikesflyg 2030 samtidigt som flyg som startar i landet ska vara fossilfria 2045.

Om vi satsar rätt kommer biobränsle, el- och hybriddrift samt nya innovativa framdrivningstekniker ge oss ett fossilfritt flyg. 2018 var svenska flygbolags utsläpp i EU:s utsläppsrättssystem 4 procent lägre än föregående år, enligt Naturvårdsverket.

Transportstyrelsen beräknar att flygets nettoutsläpp av koldioxid ska vara närmare 13 procent lägre 2025 jämfört med 2017, trots ökad trafik. Men vi kan göra ännu mer.
Alla ska kunna flyga i tjänsten, till släkten eller till en efterlängtad semester, med gott samvete. Oavsett destination är varje resa unik och ska göras så effektiv och grön som möjligt.

Fortsätt läsa hela artikeln på DN Åsikt

Fredrik Kämpfe, Transportföretagen, branschchef flygbranschen