Överenskommelser i anledning av nya regler om karensavdrag

tisdag 18 december

Den 1 januari 2019 ändras sjuklönelagen genom att nu gällande regler om karensdag ersätts med ett karensavdrag.

De nya reglerna i sjuklönelagen innebär att karensdag inte längre får användas. Svenska Flygbranschen har därför gått igenom och anpassat samtliga våra avtal vilka i dagsläget omfattar 22 kollektivavtal samt 10 företagsbilagor.

Detta arbete har resulterat i överenskommelser med samtliga åtta fackliga motparter. Hur den här regelförändringen påverkar ditt bolag framgår av de SFB-cirkulär du erhåller separat.