Nytt kollektivavtal tecknat för teori-, simulator- och flyglärare (Flygskoleavtalet)

onsdag 5 december

Svenska Flygbranschen (SFB) har ingått ett 36-månadersavtal med Svensk Pilotförening (SPF) avseende teori-, simulator- och flyglärare anställda hos avtalsbundna flygskolor (Flygskoleavtalet) för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020.

 Avtalet kan inte sägas upp i förtid och avtalsvärdet landade på märket. Dialogen mellan parterna har varit positiv.