Medlemskap

Svenska Flygbranschen är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen.

Vi är din partner i arbetsgivarfrågor och arbetsrätt och agerar i de näringspolitiska frågor som rör vår bransch. 

Ett medlemskap i Svenska Flygbranschen betalar sig snabbt. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, kollektivavtalsförhandlingar och arbetsmiljöfrågor innebär ett medlemskap hjälp vid vissa arbetsrättsliga processer. Vidare får du som redan idag har ett s.k. hängavtal sänkt avgift till FORA.

"Som medlem i Svenska Flygbranschen får företag med hängavtal sänkt avgift till FORA"

Som medlem i Svenska Flygbranschen bidrar du också till vårt arbete med att påverka vår branschs förutsättningar. Vi agerar remissinstans vid utredningar och påverkar beslutsfattare och debatten om flyget. Vidare agerar vi genom Transportföretagen för förbättrade förutsättningar för hela transportnäringen och som medlem i Svenskt Näringsliv bidrar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Kontakta oss

Har du frågor om medlemskap, inträde eller utträde - fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Du kan också skicka e-post till medlem@transportforetagen.se eller ringa 08 762 71 99.

Jag vill få information om:
Fritext
För att vi ska kunna kontakta dig och berätta mer om medlemskapet behöver vi behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.
Läs mer

Som medlem i Svenska Flygbranschen får du bland annat:

  • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från våra kunniga arbetsrättsjurister och förhandlare

  • Ständigt uppdaterad information om förändringar i t ex arbetsmiljörätt och arbetsrätt via hemsida, mail och företagsbesök

  • Förhandlingshjälp i förhandlingar med fackföreningar mfl.

  • Hjälp med lag- och avtalstolkning inom arbetsrättsområdet

  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

  • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor

  • Ett stort kursutbud inom bl a arbetsrätt

  • Medlemskap i Svenskt Näringsliv

Låter detta intressant? - Välkommen som medlem i Svenska Flygbranschen!

Till toppen på sidan