Instruktioner vid allvarliga risker

Om en riskbedömning resulterar i att det finns allvarliga risker ska särskilda, skriftliga, skydds- och hanteringsinstruktioner upprättas. Här ges ett exempel på en instruktion för hantering av kemiska ämnen. Det kan också handla om att det behövs särskild utbildning eller kontroll.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.