Vad ska dokumenteras?

Föreskriften innehåller krav på dokument som att ha en policy eller rutin för årlig uppföljning, andra är hjälpmedel för att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete, exempelvis riskbedömning. Om Arbetsmiljöverket ställer krav på att ni ska visa upp något av dessa dokument så är det inte bara förekomsten ett dokumentet, ni ska dessutom visa det används och detta finns dokumenterat.

För att kunna läsa innehållet behöver du vara medlem och inloggad.