Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska ämnen och produkter kan genom felaktig hantering orsaka allvarliga skador. Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker innehåller regler om bl.a riskbedömning, märkning och säkerhetsdatablad (SDB ).