Ensamarbete

Ensamarbete definieras som arbete när man är isolerad från kontakt med andra människor, antingen beroende på att arbetet utförs geografiskt avskilt eller att arbetets art gör att man inte kan påkalla hjälp av utomstående (som t ex från väktare eller polis i en hotfull situation).

För att kunna läsa informationen i sin helhet måste du vara medlem och logga in.