Sanktionsavgifter kostar

Sedan sanktionsavgifter infördes har totalt 133 miljoner kr utdömts under perioden 2014 - 2018. För att kontrollera om er verksamhet berörs av detta se länklista till föreskrifterna som innehåller regler för detta.

"Topplista", över vilka orsaker som medfört sanktionsavgifter. Totalt har 133 MSEK utdömts under denna tid.

Orsak till sanktionsavgift Antal Avgiftsbelopp
Fallskydd 896 66 778 127
Truck 305 11 671 900
Obesiktigad lyftanordning 145 9 922 000
Obesiktigad teknisk anordning 81 8 935 089
Teknisk anordning 78 7 635 151
Asbest 99 5 006 672
Obesiktigad trycksatt anordning 230 3 800 400
Arbetsmiljöplan 210 3 036 000
Trycksatt anordning 87 2 646 700
Kemiskt ämne 35 2 395 000
Arbetstidslagen 7 2 179 626
Medicinska kontroller 39 1 181 800
Utbildningsbevis saknas 50 1 035 000
Kvarts 29 910 200
Obesiktigad kombination av basmaskin och arbetskorg 4 903 700
Underkänd traverskran 2 800 000
Ställningar 36 686 400

 

Länklista till Arbetsmiljöverkets föreskrifter med sanktionsavgifter.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6)

Användning av truckar (AFS 2006:5)

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6)

Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3),
Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)

Kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2)

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Ställningar (AFS 2013:4)