Utbildningar

Sjöfartens Arbetsgivareförbund arbetar, tillsammans med våra medlemsföretag, med rekryteringen av studenter till sjöfartsutbildningarna. Vi har också ett nära samarbete med sjöfartshögsskolorna.

Vill du veta mer om:

  • sjöfartsbranschen?
  • yrken till sjöss?
  • sjöfartsutbildningarna?
  • skolorna?
  • den fartygsförlagda utbildningen?

Läs mer på hemsidan Satsa på sjöfart och SUIs hemsida.

 Läs mer om sjöfartshögskolorna Linneuniversitetet och Chalmers