Rekrytering

Sjöfartens Arbetsgivareförbund arbetar, tillsammans med våra medlemsföretag, med rekryteringen av studenter till sjöfartsutbildningarna. Vi har också ett nära samarbete med sjöfartshögsskolorna. Tillsammans med dem deltar vi bl a i ett antal mässor som vänder sig till studenter som står inför sitt studieval.