Arbeta till sjöss

För dig som vill arbeta till sjöss eller vill ha information om sjöfartsyrken finns en rikstäckande specialarbetsförmedling som du kan vända dig till - Arbetsförmedlingen Sjöfart.

Arbetsförmedlingen Sjöfart arbetar i första hand med den svenska rederinäringen men då sjöfarten är global kommer de även i kontakt med andra länders fartyg genom de olika internationella registren.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida "Söka jobb inom sjöfart"