Utbildning/rekrytering

SARF ansvarar för utbildning och rekrytering inom sjöfarten. Vi genomför ett antal aktiviteter för att öka intresset för sjöfartsbranschen och dess utbildningar.

Satsa på sjöfart

Vi deltar årligen tillsammans med studenter från Chalmers och Linnéuniversitetet och ombordanställd personal på de tre största rekryteringsmässorna i Sverige.

Vi erbjuder studiebesök ombord på olika fartyg för studievägledare och vi deltar i olika gymnasieskolors arbetslivsdagar m m. Läs mer i broschyren Satsa på sjöfart

På Satsa på sjöfarts hemsida hittar du allmän information om sjöfart, utbildningar, filmer m m.

Aktiviteter sommaren/hösten 2019
24 juni-18 juli 
Sjöfartskonvojen, isbrytaren Atle angör 11 hamnar från Göteborg till Luleå
8 aug Sirius fartyg Mercurius ligger till kaj i samband med Womens' Race i Lysekil
2 sept DSM19 - elever från åk 8 och 9 i grundskolan och åk 2-3 i gymnasiet och studie- och yrkesvägledare bjuds ut till Donsö för att få information om sjöfartsbranschen, göra ombordbesök m.m.

Under hösten 2019 kommer vi att delta i  följande mässor
9-11 okt
Future Skills i Göteborg
21-23 nov Kunskap & Framtid i Göteborg
27-29 nov SACO-mässan i Stockholm
5 dec SACO-mässan i Malmö