Utbildning/rekrytering

SARF ansvarar för utbildning och rekrytering inom sjöfarten. Vi genomför ett antal aktiviteter för att öka intresset för sjöfartsbranschen och dess utbildningar.

Satsa på sjöfart

Vi deltar årligen tillsammans med studenter från Chalmers och Linnéuniversitetet och ombordanställd personal på de tre största rekryteringsmässorna i Sverige.

Vi erbjuder studiebesök ombord på olika fartyg för studievägledare och vi deltar i olika gymnasieskolors arbetslivsdagar m m. Läs mer i broschyren Satsa på sjöfart

På Satsa på sjöfarts hemsida hittar du allmän information om sjöfart, utbildningar, filmer m m.

 

 Under hösten 2018 kommer vi att delta i  följande mässor:

  • Kunskap & Framtid i Göteborg den 22-24 november

  • SACO-mässan i Stockholm den 28-30 november

  • SACO-mässan i Malmö den 6 december