Stadgar

Stadgar för Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) Stadgar antagna den 13 november 2000 samt med gjorda konsekvensändringar den 29 mars 2001 till följd av tillkomsten av Föreningen Svenskt Näringsliv, ändring i § 6 den 22 april 2004, ändring i § 6 den 23 april 2009 samt ändring i § 6 den 26 april 2018.