Vår verksamhet

Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) är ett förbund inom TransportGruppen och Svenskt Näringsliv. Vi arbetar i huvudsak med arbetsgivarfrågor, men även med rekrytering och arbetsmarknadsfrågor i samarbete med Sveriges Redareförening.

Sjöfartens Arbetsgivareförbund tecknar kollektivavtal med fackliga motparter men bistår också våra medlemmar genom bland annat:

  • Rådgivning i arbetsgivarfrågor

  • Stöd i förhandlingar med facket

  • Hjälp med lag- och avtalstolkning

  • Processhjälp i tingsrätt och arbetsdomstol

  • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor

  • Kurser och seminarier i aktuella ämnen.