Med sjöfartens kompetensförsörjning på agendan

torsdag 2 maj

Nu växlar Transportföretagen upp inom sjöfartens kompetensförsörjning. Läs intervju med Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning, i Sjöfartstidningen.”Hallå där Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning inom Transportföretagen, som genom Sjöfartens Arbetsgivareförbund (Sarf) gör nya satsningar på kompetensförsörjning inom sjöfart.” 

Vad är på gång?

– Sarf har på sin ordinarie årsstämma den 25 april beslutat att göra en så kallad extra utdebitering i syfte att ta fram medel och resurser för att bedriva kompetensförsörjning. Det betyder i praktiken nu att vi kan finansiera närvaro på Sjöfartskonvojen, DSM19 och ett antal mässor samt olika typer av marknadsföringsåtgärder.

Och hur känns det?

– Det känns jättebra verkligen. Vi får nu de ekonomiska ramarna som vi önskar. Det är ett förtroendekapital som vi får, som vi ska förvalta på bästa sätt.

Hur långsiktig satsning är detta?

– Formellt fattar stämman ett nytt beslut för varje verksamhetsår och det betyder att vi inte vet om det blir samma resurstillgång varje år. Stämman i dag uttalade sig väldigt positivt och vill att satsningen ska vara långsiktigt. Om vi tar det som intäkt redan i förskott så kan vi konstatera att vi även i nästa år kommer att ha motsvarande resurser att bedriva verksamhet för och det är då det börjar hända saker och ting på allvar.

Har ni redan några konkreta mål?

– Vi har inte än satt något mål på lång sikt. Vi har identifierat ett antal parametrar som vi vill göra någonting åt. Kortfattat kan man säga att vi vill ha fler kvinnor i den här branschen och att vi vill höja söktrycket till alla utbildningsformer som finns i det offentliga utbildningssystemet som leder till sjöfarten. Sedan vill vi naturligtvis kortsiktigt genomföra de här aktiviteterna med kvalitet.

Läs vidare i Sjöfartstidningen här