Donsö Shipping Meet dag 0

måndag 3 juni

Den 2 september, dagen innan Donsö Shipping Meet äger rum, har ungdomar i åk 8-9 i grundskolan, åk 2-3 i gymnasiet och studie- och yrkesvägledare i Göteborgsregionen bjudits ut till Donsö där de bl.a. får tillfälle att gå ombord på nya tankfartyg och lära sig mer om sjöfartsbranschen.

Vi har redan över 1.000 ungdomar anmälda  och vi kommer att behöva hjälp av er att agera "lotsar" för dem under dagen. Det kommer även finnas möjlighet att ställa ut och visa er verksamhet i tältet på hamnplanen.

Visst syns vi på Donsö den 2 september?

Läs mer