Tre finalister till Hållbarhetspriset 2018!

tisdag 23 oktober

En transportkunnig jury har utsett tre finalister till Transportföretagens Hållbarhetspris 2018. Grattis Wallenius Marine, Wibax Logistics AB och Widrikssons Åkeri AB!

Priset som delas ut den 14 november har som syfte att uppmuntra och uppmärksamma transportbranschens arbete mot en hållbar och transportsmart framtid.

”Konkurrensen har varit hård men av de sökande har juryn nu utsett tre mycket goda föredömen som finalister till Transportföretagens Hållbarhetspris 2018. För att klara omställningen till hållbara transporter med minskad miljöpåverkan behövs inspiration, uppmuntran, innovation och entreprenörskap och det visar samtliga finalister mycket goda exempel på”, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen.

”För företagen inom transportbranschen har hållbarhet seglat upp som en av de viktigaste frågorna. Det positiva är att det finns en stark vilja hos företagen att vara med och bidra till lösningen på frågan. Men tyvärr är det så att politiken i dag utformas med utgångspunkt att transporterna i sig är problemet. Vår inställning är att utsläppen ska minska snarare än att göra det svårare för människor eller varor att förflyttas. Om vi skapar förutsättningar för en positiv utveckling kommer utvecklingen också att bli positiv”, avslutar Mattias Dahl.

 

Så här lyder juryns motivering i korthet:

Walleniusrederierna har under stenhård global konkurrens sedan länge fokuserat på hållbarhetsfrågorna. Wallenius var det första rederiet i Sverige och bland de första i världen som 1998 miljöcertifierade sin verksamhet enligt den internationella standarden ISO 14001. De arbetar med en helhetssyn i hållbarhetsfrågan som bottnar i ägarledet och arbetar målmedvetet för att minska sin miljöbelastning. Arbetet görs på en mängd områden, till exempel med en helt ny fartygsdesign för att minska bunkerförbrukningen, gas- eller lågsvavlig fartygsdrift, digitala övervakningssystem för att optimera fartygsprestanda, ruttoptimering med mera. Stora investeringar har också genomförts för att rena ballastvattnet innan det släpps ut i världshaven, en stor och viktig åtgärd. Wallenius är också känt för en bra personalpolitik med satsningar på kompetens och utbildning och med goda villkor och arbetsmiljö för de anställda.

Wibax Logistics AB har verkat för ett flertal åtgärder för att kunna erbjuda effektiva transportlösningar med låg miljöpåverkan. Till exempel har man sett till att ha terminaler på olika orter i landet och en heltäckande tankbilsflotta samt egna järnvägsvagnar. Sedan 2015 arbetar Wibax med att öka mängden förnybart drivmedel och minskad bränsleförbrukning och 2018 installerade man nya fordonsdatorer för att underlätta eco driving. Företaget har dessutom varit med i ett projekt med att prova 74 tons fordon för effektivare transporter vilket sedan 2017 blev en ny bärighetsklass, ett stort och viktigt steg för effektivare och mera hållbara transporter.

Widrikssons Åkeri AB har envist och långsiktigt arbetat för minskad miljöpåverkan med fokus på hållbara logistiklösningar och last mile distribution. Man kör med effektiv ruttplanering med hög fyllnadsgrad. Widrikssons Åkeri kör samordnad varudistribution för åtta kommuner. Samtliga transporter körs med biodrivmedel. För att säkerställa att kunna tanka med biogas utan fossil inblandning lät företaget bygga en egen tankstation 2006. Genom att vara konsekventa och tydliga med sina satsningar på hållbarhet har Widrikssons Åkeri lockat till sig kunder som har samma prioriteringar. Miljöarbetet kompletteras av satsningar på sociala frågor genom att bland annat engagera sig i projekt som syftar till att främja integration och skapa arbetstillfällen till personer i socialt utsatta områden.

 

Hållbarhetsprisets jury 2018:
Maria Börjesson, professor i nationalekonomi vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Mattias Dahl, vd Transportföretagen. Sten Forseke, entreprenör som brinner för att utveckla nya företag som utmanar etablerade affärsmodeller och bidrar till en hållbarare värld. Lotta Gröning, politisk debattör och krönikör i Expressen.

 

 

Välkommen till prisceremonin den 14 november klockan 18!

Var/när: Den 14 november, Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm

Inbjudan och anmälan här

 

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, ebba.fredin@transportforetagen.se eller 0730-447120