Om Sjöfartens Arbetsgivareförbund

Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) har ca 100 medlemsföretag med totalt 8.500 anställda. Våra medlemsföretag finns inom sjöfartsnäringen.

En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löner och allmänna anställningsvillkor för vår bransch. Avtal tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Sjöbefälsföreningen, SEKO och Associated Marine Officer's and Seamen's Union of the Philippines.

Vidare bistår vi våra medlemsföretag med rådgivning i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare, arbetstagare och deras organisationer. Detta innefattar bl a hjälp vid förhandlingar, lag- och avtalstolkningar samt processhjälp i domstolar. För våra medlemmar anordnar vi både allmänna och företagsspecifika kurser inom det arbetsrättsliga området. Därutöver arrangerar vi även årligen en konferens för HR-personal samt en arbetsmiljökonferens.

SARF ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv, som består av nio arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen. I samarbete med Transportföretagen arbetar vi även med kompetensutveckling och utbildningsfrågor anpassade till våra branscher.

Utöver att våra medlemmar får professionell rådgivning och juridisk hjälp erhåller de också reducerade kostnader för vissa avtalsförsäkringar samt medlemskap i Svenskt Näringsliv. Genom att ingå i Transportföretagen, som representerar 10.600 företag med omkring 169.000 anställda, har vi goda möjligheter att verka för gemensamma intressen i den politiska debatten.

Transportföretagen har sitt huvudkontor i Stockholm med nio regionkontor, från Umeå i norr till Malmö i söder. SARF har sitt huvudkontor i Göteborg.

Med Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF, avses såväl förbundet som Sjöfartens Arbetsgivareförbund AB. 

Om Förbundet:

Sjöfartens Arbetsgivareförbund verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Genom servicebolaget, Sjöfartens Arbetsgivareförbund AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis vår telefonjour, rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister,  informationsmöten, utbildningar samt informationsmaterial.

För ytterligare information, se SARFs verksamhetsberättelse.