SAN-konferens

2019 års konferens kommer att äga rum på Hotel Post i Göteborg den 23 oktober. Inbjudan, program m.m. kommer att finnas tillgängligt efter sommaren.