Broschyrer (arbetsgivarfrågor)

PUBLIKATION
 
LADDA NER
 

FRÅGOR OCH SVAR OM ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET

Hur vet man om det är en övergång av verksamhet?

Vad händer med de anställda och deras anställningsvillkor?

Måste man förhandla med fackföreningar?

I broschyren får du svar på de vanligaste frågorna vid övergång av verksamhet.

 

FRÅGOR OCH SVAR OM ALKOHOL OCH DROGER

Arbetsgivare inom transportbranschen har ett särskilt tungt ansvar när det gäller att arbeta förebyggande mot missbruk av alkohol och bruk av droger.

Broschyren ger svar på några av de vanligaste och viktigaste frågorna i ämnet.

 

FRÅGOR OCH SVAR OM SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsansvar är något som länge engagerat många arbetsgivare. Sverige har sedan mitten av 90-talet haft en kraftig ökning av antalet sjukskrivna och förtidspensionerade personer. Samtidigt har arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar ökat.

 

FRÅGOR OCH SVAR OM DISKRIMINERING

Får jag anställa vem jag vill? Måste mitt företag ha en jämställdhetsplan? Frågorna är aktuella för de flesta arbetsgivare. För att hjälpa dig förstå vilka skyldigheter du har som arbetsgivare enligt diskrimineringslagstiftningen, har vi tagit fram denna broschyr.