Arbetsrätt

Transportföretagen verkar för att det arbetsrättsliga regelverket ska vara anpassat för medlemsföretagens vardag.

Det gör vi huvudsakligen på två sätt – genom att påverka politikerna och den allmänna opinionen för att driva fram förändringar av lagarna och genom förhandlingar om kollektivavtal med våra fackliga motparter.