Sjöfartens arbetsmiljöhandbok

Med handbokens hjälp blir det enklare att hålla reda på vad lagar och regler kräver av arbetsmiljön ombord. Den kan också fungera som ett arbetsmaterial vid exempelvis skyddskommittémöten.

Sjöfartens arbetsmiljöhandbok finns nu i digital form med klickbara länkar och det går också att prenumerera på uppdateringar. Du hittar handböckerna på www.san-nytt.se


                        
 Sjöfartens arbetsmiljöhandbok   Maritime Work Environment Guide